• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!
За Веселин Ханчев

Веселин Ханчев - Биографични бележки

     Веселин Симеонов Ханчев (4.04.1919, Стара Загора - 4.11.1966, София). Завършва гимназия в родния си град и право в Софийския университет (1941). Участвува във II световна война (1944-45), Литературен уредник (1938-43) във в. "Литературен глас", началник на Отдел за литература и изкуство в Радио София (1945), драматург в Народната опера (1949-51) и в Сатиричния театър в София. Редактор (от 1958) в сп. "Пламък" и в Българска кинематография. Съветник по културните въпроси в посолството на България във Варшава (1962-64) и Париж (1964-66).

     За пръв път печата през 1934. Сътрудничи на вестниците "Час", "Литературен глас", след 1944 - на всички периодични литературни издания. В първата му стихосбирка "Испания на кръст", посветена на Испанската гражданска война (1936-39), преобладава пацифистичният протест. Етап в творческото развитие на Xанчев е стихосбирката "Стихове в паласките" - лиричен дневник на героизма и мъжеството на българския войник във II световна война. Гражданските и интимните вълнения на поета винаги са в единство и хармония. В стихосбирките "Лирика", "За да останеш", "Избрана лирика" ранната поезия на неовладяната патетика отстъпва пред вглъбения лирико-философски размисъл за същинските стойности на човешкото битие. В творчеството на Xанчев живее мъдрата ренесансова радост от живота. И в най-драматичните му стихове (от цикъла "Жив съм") не е нарушена хармонията между чувство и разум. В тях доминира моралният стоицизъм и светлото жизнелюбие, превъзмогнали страданията и съзнанието за неизбежния финал на живота. Иронията е органично присъща на поезията на Xанчев. Афористичната и ясна форма на стиха свидетелствува за зрелостта на поетическите му идеи. Xанчев е автор на пиеси - "Злато", "Отровен хляб", "Двамата и смъртта", и на нереализирания филмов сценарий "Крали Марко". Превежда "Героична комедия" от Е. Ростан (1961), творби от френски и руски поети. Негови стихотворения са преведени на немски, полски, румънски, руски, украински, унгарски, френски, чешки, японски и др. езици.

    Съчинения: Испания на кръст. Стихове. 1937; Избрани стихове. 1948; Знаме на дружбата. Стихотворения за пионери. 1952; Луиджи. Поема. 1953; Стихове в паласките. 1954 (1957, 1960); Смешен пантеон. 1957; Лирика. 1960; Машината на времето. 1960; Роза на ветровете. Стихотворения. 1960: Чудната врата. Стихове за деца. 1960; Лирика. 1961; Стихотворения. 1962; Пъстро ято. Стихове за юноши. 1963; За да останеш. Избрана лирика, 1965; Свирепият славей. Сатир. стихотворения. 1965; Стихотворения. 1966 (II изд. на Библиотека за ученика); Стихотворения. 1966; Малки пиеси за големи сърца. Едноактен театър. 1967; Избрани произвеления. Под ред. и с предговор на Ем. Петров. 1969; Избрани творби. 1976 (1980, 1986); Жив съм. Стихове. 1987.