• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

№        Име, презиме, фамилия      длъжност      предмет

 1. Д-р Нели Димитрова Недялкова - Директор – Биология и ЗО
 2. Росица Христова Жекова - Заместник директор УД - Химия и ООС
 3. Величка Йончева Димитрова - Старши учител в подготвителна група
 4. Наталия Иванова Стоилова - Старши учител в подготвителна гупа
 5. Надя Кирилова Любомирова – Учител в подготвителна гупа
 6. Ася Стоименова Стоименова – Учител в подготвителна гупа
 7. Дана Огнянова Цанкова – Учител 1 а клас
 8. Елена Валериева Пачова – Учител 1 б клас
 9. Нели Иванова Стойкова - Старши учител     1 в клас
 10. Антоанета Василева Йорданова - Старши учител1 г клас
 11. Таня Цветанова Вутова – Учител 2 а клас
 12. Зорка Станимирова Крумова - Учител 2 б клас
 13. Илияна Веселинова Менкаджиева – Учител 2 в клас
 14. Екатерина Венциславова Давидова - Старши учител 2 г клас
 15. Пенка Благовескова ИлиевА - Учител 3 а клас
 16. Силвия Желева Смилкова - Старши учител 3 б клас
 17. Валя Недялкова Петкова - Учител 3 в клас
 18. Антоанета Йорданова Димитрова - Старши учител 4 а клас
 19. Даниела Симеонова Димитрова – Учител 4 б клас
 20. Даниела Кънева Симеонова - Старши учител 4 в клас
 21. Наталия Иванова Недялкова-Тасева - Старши учител  4 г клас
 22. Петрунка Атанасова Гацева – Учител 1 група ЦДО 1а клас
 23. Димитрина Георгиева Велева – Учител 2 група ЦДО 1б клас
 24. Людмила Николова Христова – Учител 3 група ЦДО 1в клас
 25. Силвия Христова Йотова - Старши учител 4 група ЦДО 1г клас
 26. Любляна Тодорова Димитрова – Учител 1 група ЦДО 2 клас
 27. Йорданка Димитрова Павлова – Учител 2 група ЦДО 2 клас
 28. Илияна Димитрова Иванова - Старши учител 3 група ЦДО 2 клас
 29. Мадлен Кирилова Маркова – Учител 1група ЦДО 3 клас
 30. Светлана Георгиева Величкова-Мирчева - Старши учител 2 група ЦДО 3 клас
 31. Антоанета Николова Вутова - Старши учител 1 група ЦДО 4 клас
 32. Корнелия Недкова Димитрова - Старши учител 2 група ЦДО 4 клас
 33. Екатерина Александрова Пенчева-Харизанова Учител 3 група ЦДО 4 клас
 34. Цветанка Димитрова Младенова – Учител по Английски език в начален етап
 35. Даниела Петрова Танкулова-Васкова – Учител по Английски език в начален етап
 36. Ирина Петрова Панова - Старши учител по Български език и литература
 37. Здравко Захариев Ловчалиев – Учител по Български език и литература
 38. Красимира Емилова  Кирилова-Тодорова – Учител по Български език и литература
 39. Елизабет Бончева Бонева - Старши учител по Английски език
 40. Ирина Атанасова Костадинова - Старши учител по Английски език
 41. Оксана Юриевна Ганчева – Учител по Немски език
 42. Весела Иванова Манчева – Учител по Руски език
 43. Йорданка Димитрова Гелева - Старши учител по Математика
 44. Петър Георгиев Филипов – Учител по Математика/ ИТ
 45. Ирина Артуровна Карамитева – Учител по Математика
 46. Мариана Иванова Шейтанова – Учител по ИТ
 47. Маргита Георгиева Гергова-Ходжева - Старши учител по История и цивилизации
 48. Ангелина Христова Агопян – Учител по География и икономика
 49. Силвина Запрянова Запрянова – Учител по Биология/ Химия/ ЧиП
 50. Сашка Александрова Георгиева-Кирилова - Старши учител  по Физика/ Химия/ЧиП
 51. Тончо Гроздев Колев - Старши учител по музика
 52. Иван Петров Апостолов - Старши учител     по ИИ
 53. Марияна Маринова Радиева – Учител по Технологии и предприемачество
 54. Десислава Кирилова Величкова – Учител по Физическо възпитание и спорт
 55. Рената Цанкова Петкова – Учител по Физическо възпитание и спорт
 56. Кристиян Спасов Додов – Учител по Физическо възпитание и спорт
 57. Георги Иванов Гайдаров – Учител по Физическо възпитание и спорт
 58. Анита Шибилева Сидерова - Старши ресурсен учител      
 59. Андреана Кирилова Андреева - Психолог
 60. Красимира Георгиева Константинова - Логопед