• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ПЪРВИ КЛАС

ПРОЕКТНИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ПЪРВИ КЛАС

     В часовете по проектни и творчески дейности в края на учебната 2021-2022 година, първокласниците на 142 ОУ „Веселин Ханчев“ работиха по темата: „Годишни времена“. Четирите сезона бяха разпределени за работа по класовете, както следва: I А – зима; I Б – пролет; I В – есен; I Г – лято.

     Проведени бяха беседи и дискусии за промените, настъпващи в природата и традиционните празници и обичаи за всеки един сезон. Учениците самостоятелно подготвиха стихотворения и гатанки, четоха приказки и разкази по темата. В практическата част учениците изработиха рисунки, изделия и макети. Проектът завърши с тържества по класове и презентационни табла.

     Гордеем се с нашите първокласници и техните резултати през учебната година. Благодарим сърдечно на родителите за оказаната подкрепа при изпълнението на проведените проектни и творчески дейности.

Допълнителни изображения