• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Учебни смени на 26.05.2022 г. и на 27.05.2022 г.

Учебни смени на 26.05.2022 г. и на 27.05.2022 г.

Учебни смени на 26.05.2022 г. и на 27.05.2022 г.

във връзка с провеждане на НВО в IV клас

 

Уважаеми родители и ученици,

На 26.05.2022 г. и на 27.05.2022 г., във връзка с провеждането на НВО в IV клас, учениците от I,II, IV, VІ клас ще имат редовни учебни часове първа смяна, а учениците от III, V иVII клас ще имат редовни учебни часове втора смяна.

Дневният режим за групите ЦДО в IV клас за 26.05.2022 г. е както следва:

1час  – 13.00 – 13.25 часа

м.      – 13.25 – 13.35 часа

2 час  – 13.35 – 14.00 часа

м.       – 14.00 – 14.10 часа

3 час  – 14.10 – 14.35 часа

Г. м.  – 14.35 –14.50 часа

4 час  – 14.50 – 15.15 часа

м.       – 15.15 – 15.20 часа

5 час  – 15.20 – 15.40 часа

м.       – 15.40 – 15.45 часа

6 час  – 15.45 – 16.05 часа

 

Дневният режим за учениците от V и VII клас на 26.05.2022 г. е както следва:

1час  – 13.30 – 14.00 часа

м.      – 14.00 – 14.05 часа

2 час  – 14.05 – 14.35 часа

м.       – 14.35 – 14.40 часа

3 час  – 14.40 – 15.10 часа

Г. м.  – 15.10  – 15.25 часа

4 час  – 15.25 – 15.45 часа

м.       – 15.45 – 15.50 часа

5 час  – 15.50 – 16.10 часа

м.       – 16.10 – 16.15 часа

6 час  – 16.15 – 16.35 часа

м.       – 16.35 – 16.40 часа

7 час  – 16.40 – 17.00 часа