• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

График за откриване на 15.09.2021 г. на учебна 2021-2022 година.

График за откриване на 15.09.2021 г. на учебна 2021-2022 година.

Откриването на учебната 2021-2022 година

15.09.2021 г.

 

Провеждане на първи час на класа за 2 и 3 клас

1.От 09,15 до  09,30 часа  в училището влизат учениците от 2 и 3 клас, както следва:

   2 клас – от към малък двор

   3 клас – от към голям двор

2. Провеждането на първия час на класа е от 9,30 до 10.10 часа по класни стаи, както следва:

   2а – стая номер 10

   2б – стая номер 11

   2в – стая номер 16

   2г – стая номер 17

   3а – стая номер 18

   3б – стая номер 19

   3в – стая номер 20

3. Предаването на учениците от 2 и 3 клас към родителите е на големия /за 3 клас/ и на малкия /за втори/ клас двор от 10.10 до 10,20 часа.

 

Провеждане на първи час на класа за 4 и 6 клас

1. От 09,30 до  09,40 часа  в училището влизат учениците от 4 и 6 клас, както следва:

   4 клас – от към малък двор

   6 клас – от към голям двор

2. Провеждането на първия час на класа е от 9,40 до 10.20 часа по класни стаи, както следва:

   4а – стая номер 39

   4б – стая номер 38

   4в – стая номер 37

   4г – стая номер 36

   6а – стая номер 30

   6б – стаяномер 31

   6в – стаяномер 32

   6г – стаяномер 33

   6д – стая номер 34

3. Предаването на учениците от 4 клас към родителите им и изпращането на учениците от 6 клас е от 10.20 до 10,30 часа.

 

ПГ – 5 – и 6 – годишни деца

1. Децата от ПГ /5 и 6 – годишни/ се предават от родителите на учителите в големия двор във времето от 9.40 часа до 9.50 часа.

2. Първият час на групите с учителите им е в класните стаи от 9.50 часа до 10.20 часа.

3. Предаването на децата от ПГ към родителите им е след тържеството на двора на училището около 11,00 часа.

 

Първи час на класа за учениците от 1 клас

Учениците от 1 клас се предават на двора от родителите на учителите във времето от 10.15 часа до 10,25 часа.

1.Тържественото откриване на учебната година е на двора на училището от 10.30 до 11.00 часа.

2. Първият час на класа за учениците от 1 клас е от 11.10 до 11.45 часа в класните стаи на първия етаж на 142 ОУ.

3. Предаването на учениците от 1 клас към родителите им е на големия двор на училището във времето между 11.45 и 12.00 часа.

 

Първи час на класа за учениците от 5 клас

1. Учениците от 5 клас се посрещат от класните ръководители на двора във времето от 10.15 до 10.25 часа.

2. Тържественото откриване на учебната година е на двора на училището от 10.30 до 11.00 часа.

3. Първият час на класа за учениците от 5 клас е от 11.10 до 11.50 часа в класните стаи на третия етаж на 142 ОУ, както следва:

   5а – стая номер 36

   5б – стая номер 35

   5в – стая номер 34

   5г – стая номер 33

4. Предаването на учениците от 5 клас към родителите им е в големия двор на училището във времето между 11.45 и 12.00 часа.

 

Първи час на класа за учениците от 7 клас

1. Учениците от 7 клас се посрещат на двора на училището във времето от 11.10 до 11.20 часа от класните ръководители.

2. Първият час на класа се провежда от 11.20 до 12.00 часа в класните стаи на третия етаж, както следва:

   7а – стая номер 30

   7б – стая номер 31

   7в - стая номер 32

В двора на училището по време на тържественото откриване на учебната година се допускат родители на ПГ и I клас при спазване на предписанията на МЗ.

 

     Уважаеми Родители,

Благодарим Ви за подкрепата, разбирането и партньорството.

Пожелаваме здрава и успешна учебна 2021-2022 година!

Екипът на 142 ОУ „Веселин Ханчев“

Допълнителни изображения