• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ 04.01.2021 ГОДИНА

УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ 04.01.2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно заповед РД-01-718/18.12.2020г. на министъра на здравеопазването от 04.01.2021г., при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, се възобновяват присъствените учебни занятия за децата от ПГ – 5 и 6 годишни, за учениците от I до IV клас и за групите ЦДО от I до IV клас.

За учениците от 5 до 7 клас в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г., съгласно заповед № РД 09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, продължава обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии.

Дневният режим за учениците от 5  до 7 клас за времето на обучението в електронна среда от разстояние е както следва:

Първа смяна

Пореден час

5 клас

От ….до…часа

1 час

8,30 - 09,00

Междучасие

9,00 - 9,10

2  час

9,10 - 9,40

Междучасие

9, 40 - 9,50

3 час

9,50 - 10,20

Голямо междучасие

10,20 - 10,40

4 час

10,40 - 11,10

Междучасие

11,10 - 11,20

5 час

11,20 - 11,50

Междучасие

11,50 - 12,00

6 час

12,00 - 12,30

Междучасие

12,30 - 12,40

7 час

12,40 - 13,10

 

Втора смяна

Пореден час

6-7 клас

От …до…часа

1 час

13.30 - 14.00

междучасие

14.00 - 14,10

2 час

14,10 - 14,40

междучасие

14,40 - 14,50

3 час

14,50 - 15,20

Голямо междучасие

15,20 - 15,40

4 час

15,40 - 16,10

Междучасие

16,10 - 16,20

5 час

16,20 - 16,50

междучасие

16,50 - 17,00

6 час

17,00 - 17,30

междучасие

17,30 - 17,40

7 час

17,40 - 18,10