• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

     142 ОУ „Веселин Ханчев“ организира обучение в дневна форма по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план  в електронна среда от разстояние за учениците, получили разрешение от РУО, както и за тези, които са под карантина. Обучението включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. Обучението се провежда несинхронно, което включва наблюдение на урок в платформата на Microsoft Teams, без взаимодействие с учителя и останалите ученици. Текущата обратна връзка за резултатите от обучението по предметите от учебния план се осъществява в часовете, предвидени за консултации с ученика.