• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Иновация от учебната 2024 -2025 година

Иновация от учебната              2024 -2025 година

     От 2024-2025 година 142.ОУ въвежда иновация с прилагане на елементи на сугестопедията в часовете по разширена подготовка в начален етап на обучение.

  Основните методи, които ще се използват от педагозите, са методи на сугестопедията, насочени към реализация на основни принципа на десугестивната педагогика. На основата на тези принципи педагогическият екип разработва и ще реализира програми за разширена подготовка по БЕЛ и за разширена подготовка по „Човекът и обществото”. Работата по БЕЛ ще бъде фокусирана към изграждането на трайни знания и умения в областта на езиковата компетентност по български език и литература, като базова за цялостния академичен успех. Работата по предмета „Човекът и  обществото“ се предвижда да надгради придобитата езикова компетентност и да даде възможност за прилагане на придобитите знания и умения в нови предметни области – история и география, както и за реализиране  на интердисциплинарни образователни проекти, базирани на глобални теми.

     В заниманията и по двата предмета, съгласно методите на сугестопедията, ще се използват възможностите на музикалното, театралното и изобразителното изкуство, за увеличаване на мотивацията и креативността и създаване на позитивна учебна среда.

  Въвеждането на сугестопедичният подход на обучение ще повиши успеваемостта на учениците; ще разкрие цялостния резерв на личността; ще създаде позитивна нагласа към ученето като нетравмиращо, радостно и изпълнено с любопитство преживяване; ще стимулира паметовия резерв на личността, креативността и увереността на децата.